Waarom een extra verificatie als ik in het buitenland ben?

Op basis van Europese regelgeving, meer bepaald de Verordening van 14 juni 2017 betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt, mogen wij de video’s van GoPlay.be enkel beschikbaar maken voor personen die gewoonlijk in België verblijven en zich tijdelijk in een andere lidstaat van de Europese Unie bevinden.